Giới thiệu về khu đô thị Phú Mỹ Hưng

Giới thiệu về khu đô thị Phú Mỹ Hưng

Kế hoạch tổng thể, Skidmore, Owings & Merrill từ Hoa Kỳ đã lên kế hoạch và xác định các khái niệm phát triển cho toàn bộ 2.600 ha